fbpx
Add Line

Blog | เรียนต่ออังกฤษ | ข่าวการศึกษาต่อ

All Blog ข่าวการศึกษาต่อ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอังกฤษ เจาะลึกคณะดัง รีวิวมหาวิทยาลัย

 

Academic English Programme with Top UK Universities
การเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ นอกจากการเรียนหลักสูตร General English Intensive English หรือ IELTS Preparation ตามโรงเรียนเรียนสอนภาษาที่ได้รับความนิยมแล้ว ก็ยังมีอีกหลักสูตรที่น่าสนใจอย่าง Academic English ซึ่งจะเปิดสอนในมหาวิทยาลัยบางแห่งเช่น

What is Kaplan International Pathways?


Kaplan International Pathways คือสถาบันการศึกษาที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหราชอาณาจักร จัดตั้ง International College ขึ้นมา ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ถือเป็นหลักสูตรแบบ Soft Landing สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่เคยเรียนในระบบอังกฤษมาก่อน ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนต่างชาติได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหราชอาณาจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่

เรียนต่อมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษเมือง Oxford ที่ d'overbroeck's College
ข้อมูลหลักสูตรของโรงเรียน

โรงเรียน d’Overbroeck’s เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาตั้งอยู่ที่เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ เปิดสอนหลักสูตร IGCSE และ A-Level สำหรับนักเรียนอายุ 11-18 ปี โดยแบ่งเป็น The International School

เรียนต่ออังกฤษกับโรงเรียนมัธยมชื่อดัง Abbey DLD พร้อมรับส่วนลดทั้งค่าเรียนและค่าที่พักตลอดทั้งปี
โรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อดังของประเทศอังกฤษ Abbey DLD ใจดีมอบทุนส่วนลดค่าเรียนและค่าหอพักรวมกันสูงสุดถึง 63% เป็นมูลค่าเกือบล้านบาท ให้กับนักเรียนทุกคนที่สมัครเรียนโปรแกรม International Foundation Year เทอมกันยายน 2020 นี้เกี่ยวกับโรงเรียน

Abbey DLD Colleges เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1931

Online Virtual Classroom with INTO
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกนั้น ทำให้น้องๆ นักเรียนประสบปัญหาในการเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อเรียนต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้พยายามปรับตัวโดยการออกนโยบายให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ Online Virtual Classroom ผ่าน Platform ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นมา เพื่อปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing

Online Virtual Classroom with Study Group
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกนั้น ทำให้น้องๆ นักเรียนประสบปัญหาในการเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อเรียนต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยในเครือ Study Group ได้พยายามปรับตัวโดยการออกนโยบายให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ Online Virtual Classroom ผ่าน Platform ต่างๆ

สัมมนาเรียนต่อ Queen's University Belfast พร้อมทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 400,000 บาท
Queen's University Belfast จัดงานสัมมนาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เป็น Pathway Programme พร้อมมีทุนการศึกษาให้สูงสุดถึง 7,132 ปอนด์ คิดเป็นเงินไทยมูลค่ากว่า 400,000 บาท วันเสาร์ที่ 15

IELTS for UKVI สำหรับการทำวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2015 ที่ผ่านมา รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครขอวีซ่า โดยได้ลดจำนวนประเภทของการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า และมีการออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการควบคุมการทดสอบ

กล่าวคือสำหรับนักเรียนที่ต้องไปการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและต้องการขอวีซ่าประเภท Tier 4 Visa (หลักสูตรระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรีซึ่งรวมถึงหลักสูตร Foundation และ Pre-Sessional) นักเรียนต้องทำการสอบ IELTS

การตรวจปอดหาเชื้อวัณโรค (TB) ที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าที่ต้องการอยู่ในประเทศอังกฤษนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป ต้องทำการตรวจหาเชื้อวัณโรคที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
ต้องทำนัด และไปที่ IOM เพื่อรับเอกสาร หลังจากนั้นต้องไปทำการเอ็กซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลพญาไท 2 หรือโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเท่านั้น
หลังจากตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อย ต้องนำผลกลับไปยื่นที่ IOM ก่อนเวลา

UK Student Visa การขอวีซ่านักเรียนของสหราชอาณาจักร
***การขอวีซ่านักเรียน หากเอกสารต่างๆ ที่ยื่นเป็นภาษาไทย ต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนยื่นเข้าที่สถานทูตฯ *** 
กรอกใบสมัครวีซ่าที่เจ้าหน้า EFL UK จัดเตรียมไว้ให้ถูกต้องและครบถ้วน
เอกสารแสดงความสัมพันธ์ในกรณีมีผู้สนับสนุนทางการเงิน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน)
เอกสารตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย

Page 1 of 7 123467
Design © EFLUK. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel