fbpx
Add Line

Blog | เรียนต่ออังกฤษ | ข่าวการศึกษาต่อ

All Blog ข่าวการศึกษาต่อ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอังกฤษ เจาะลึกคณะดัง รีวิวมหาวิทยาลัย

 

A-Level คืออะไร สำคัญแค่ไหนในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย
A-Level เป็นการเรียนระดับมัธยม 2 ปีสุดท้ายของประเทศอังกฤษเทียบเท่า Year 12-13 โดยนักเรียนมีอายุประมาณ 16-18 ปี การเรียน A-level นั้นถือว่าสำคัญมากเพราะเกรดที่ได้รับจะเป็นเกณฑ์ตัดสินว่านักเรียนจะสามารถเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้หรือไม่

หลักสูตร A-Level เป็นหลักสูตร 2 ปี ประกอบด้วย

AS-Level

University Official Representative ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการคืออะไร
Official Representative ตัวแทนของมหาวิทยาลัยคืออะไร มีหน้าที่อย่างไร
Official Representative คือ ตัวแทนของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษที่ได้รับการแต่งตั้งมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ มีหน้าที่หลักๆ คือช่วยนักเรียนในการทำเรื่องสมัครเรียนในสถาบันที่เป็นตัวแทน ให้คำแนะนำที่ถูกต้องครบถ้วน ประสานงานระหว่างผู้สมัครเรียนและมหาวิทยาลัย โดยสถาบันจะดูจากการประเมินและศักยภาพในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ ความน่าเชื่อถือ Professional Qualification และประสบการณ์การทำงานในวงการการศึกษาต่างประเทศ เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวที่ถูกต้อง

นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ ขอนแก่น 2012
บริษัทเอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555
EFL UK
CALL BACK Service


[contact-form-7 id="20463" title="New-Contact"]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร

นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ หัวหิน 2013
บริษัทเอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ ได้จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแก่ผู้ที่สนใจ ณ โรงแรม ibis hotel Huahin เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2013


EFL UK
CALL BACK Service


[contact-form-7 id="20463" title="New-Contact"]

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร

นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ ขอนแก่น 2014
บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ จัดงานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ ที่จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557

บรรยากาศภายในงานการศึกษาระบบ IB เริ่มใช้ในปี 1969 โรงเรียมัธยมศึกษาในหลายประเทศใช้ระบบการเรียนระบบ IB ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก สำหรับนักเรียนที่อายุระหว่าง 16 ถึง 19 ปี ระบบ IB Diploma ใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร

Page 7 of 7 124567
Design © EFLUK. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel