fbpx
Add Line

Blog | เรียนต่ออังกฤษ

All Blog ข่าวการศึกษาต่อ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอังกฤษ เจาะลึกคณะดัง รีวิวมหาวิทยาลัย

 

Online Virtual Classroom with INTO
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกนั้น ทำให้น้องๆ นักเรียนประสบปัญหาในการเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อเรียนต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้พยายามปรับตัวโดยการออกนโยบายให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

Online Virtual Classroom with Study Group
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกนั้น ทำให้น้องๆ นักเรียนประสบปัญหาในการเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อเรียนต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

Weekend Getaway in UK
สำหรับนักเรียนที่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ แน่นอนว่าเวลาโดยส่วนใหญ่คงหมดไปกับการทุ่มเทสำหรับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยในช่วงวันธรรมดาจนอาจจะลืมช่วงเวลาที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งไป นั่นก็คือ ช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนและผ่อนคลายจากการเรียนและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ

สัมมนาเรียนต่อ Queen's University Belfast พร้อมทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 400,000 บาท
Queen's University Belfast จัดงานสัมมนาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่เป็น

เกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหราชอาณาจักร: ข้อมูลทั่วไปของประเทศอังกฤษ
ที่ตั้งและขนาด (Location and Size)
ประเทศอังกฤษตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร หรือ United Kingdom ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่เกาะ

IELTS for UKVI สำหรับการทำวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2015 ที่ผ่านมา รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครขอวีซ่า โดยได้ลดจำนวนประเภทของการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า

เจาะลึกคณะดัง: เรียนต่อ Business ที่ประเทศอังกฤษ
สวัสดีครับน้องๆ วันนี้พี่คิดจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนที่นักเรียนไทยส่วนใหญ่นิยมไปเรียนกันที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งก็คือสาขาบริหารธุรกิจหรือ Business Management นั่นเองครับ สาขาบริหารจัดการธุรกิจหรือ

เจาะลึกคณะดัง: การเรียน A-Level เพื่อเรียนต่อแพทยศาสตร์ในประเทศอังกฤษ
สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อสาขาแพทยศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษ ต้องเรียนหลักสูตร A-Level ซึ่งจะเทียบเท่า Year 12-13

Page 1 of 14 12341314
Design © EFLUK. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel