fbpx
Add Line

การไปเรียนต่อประเทศอังกฤษในปัจจุบัน ได้รับความนิยมมากสำหรับนักเรียนไทย ไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่สำคัญคือเรื่องของการเตรียมตัวก่อนไปเรียนจริง น้องๆ จะต้องเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งการเตรียมค่าใช้จ่าย การเลือกสาขาวิชา การเลือกมหาวิทยาลัย การสมัครเรียน และการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ หากขาดคุณสมบัติที่สำคัญข้อใดข้อหนึ่งไป แผนการไปเรียนต่อก็อาจจะติดขัดได้เลยทีเดียว

สรุปขั้นตอนการเตรียมตัวไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ

 1. เตรียมงบประมาณค่าใช้จ่าย
 2. เลือกสาขาที่สนใจไปเรียนต่อ
 3. เลือกมหาวิทยาลัย
 4. เตรียมเอกสารสมัครเรียน
 5. เตรียมสอบภาษาอังกฤษ IELTS

 

เตรียมงบประมาณค่าใช้จ่าย

สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับการไปเรียนต่อประเทศคือเรื่องค่าใช้จ่าย แน่นอนว่าการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่ก็ไม่ถึงกับสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

สำหรับค่าใช้จ่ายเรียนต่อประเทศอังกฤษนั้น เมื่อรวมค่าเรียนและค่าใช้จ่ายสำหรับกินอยู่ จะเฉลี่ยอยู่ที่ปีละประมาณ 1,200,000 – 1,800,000 บาท ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาเรียนและมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ได้ตัดสินใจเลือกไปเรียนต่อด้วย

 

เลือกสาขาที่สนใจไปเรียนต่อ

หลังจากที่ได้มีการตั้งและเตรียมงบสำหรับค่าใช้จ่ายแล้ว เรื่องที่สำคัญถัดมาก็คือการเลือกสาขาวิชา ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกสาขาวิชาเรียน น้องๆ จะต้องดูถึงเป้าหมายตัวเองก่อนว่า หลังจากเรียนจบ มีแผนจะทำงานอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับเป้าหมายในในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเรียนต่อปริญญาตรี น้องๆ จะต้องตั้งเป้าหมายอาชีพในอนาคตให้ชัดเจนพอสมควร เพราะปริญญาตรีใช้เวลาเรียน 3-5 ปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และควรจะเป็นสาขาวิชาที่เรียนไปเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายอาชีพในอนาคตของน้องๆ

สำหรับเรียนต่อปริญญาโท ส่วนใหญ่น้องๆ อาจจะเลือกเรียนต่อปริญญาโทโดยให้ต่อยอดจากสาขาเดิมที่จบปริญญาตรีมา เพื่อเป็นการให้เรียนเชิงลึกขึ้นในเชิงงานวิจัย หรืออาจจะเรียนต่อปริญญาโทในสาขาวิชาด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เพื่อไปต่อยอดในความหลากหลายทางอาชีพได้อีก ก็สามารถทำได้เช่นกันสำหรับบางมหาวิทยาลัย

 

เลือกมหาวิทยาลัย

เมื่อตัดสินใจเลือกสาขาวิชาได้แล้ว ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเลือกสถาบันหรือมหาวิทยาลัย โดยในการเลือกมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องดูจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เกณฑ์การรับสมัคร เมือง ค่าใช้จ่าย และการจัดอันดับ Ranking ซึ่งต่างก็สำคัญเช่นกัน

 • เกณฑ์การรับสมัครเรียน: น้องๆ จะต้องดูก่อนว่าผลการเรียนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น High School หรือปริญญาตรีที่เราเรียนจบมานั้น ผ่านถึงเกณฑ์มหาวิทยาลัยที่เรากำลังจะสมัครเพื่อเรียนต่อหรือไม่ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการกำหนดเกณฑ์การรับสมัครเลยว่า ต้องมีผลการเรียน GPA ที่เท่าไหร่ ถึงจะสามารถสมัครเรียนได้
 • เมือง: มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่ประเทศอังกฤษจะตั้งอยู่ตามเมืองต่างๆ ซึ่งจะมีทั้งเมืองใหญ่ เมืองขนาดกลาง และเมืองขนาดเล็ก โดยน้องๆ จะต้องดูว่า ตัวเองชอบอยู่เมืองแบบไหน เพื่อจะสามารถเลือกมหาวิทยาลัยให้ตรงตามไลฟ์สไตล์น้องๆ มากที่สุด
 • ค่าใช้จ่าย: เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการเลือกมหาวิทยาลัย เพราะค่าเทอมของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะไม่เท่ากันเลย ต้องย้อนกลับไปดูที่งบค่าใช้จ่ายที่น้องๆ ตั้งไว้อีกครั้งว่าเพียงพอสำหรับมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเลือกนี้หรือไม่
 • Ranking: นับเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่น้องๆ หลายคนให้ความสำคัญกับการเลือกมหาวิทยาลัยมากเช่นกัน การดู Ranking น้องๆ ก็จะสามารถทราบได้บ้างว่า มหาวิทยาลัยใดโดดเด่นสาขาวิชาอะไรเป็นพิเศษ ก็จะเป็นอีกตัวช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยเช่นกัน

 

เตรียมเอกสารสมัครเรียน

เมื่อตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนและมหาวิทยาลัยได้แล้ว ต่อมาก็จะต้องเริ่มเตรียมเอกสารเพื่อยื่นสมัครเรียน ซึ่งจะแบ่งเป็นสำหรับปริญญาตรีและปริญญาโทดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนปริญญาตรี (Foundation และ International Year One)

 • ใบสมัคร EFL Application Form
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ผลการเรียนมัธยม High School Transcript
 • ผลสอบ IELTS UKVI Academic
 • วีซ่าอังกฤษเก่า (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนปริญญาโท

 • ใบสมัคร EFL Application Form
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบรายงานผลการเรียน (Bachelor Transcript)
 • จดหมายรับรองจบการศึกษา (Completion Letter or Degree Certificate)
 • Recommendation Letter 2 ฉบับ
 • Statement of Purpose (ไม่เกิน 500 คำ)(เป็นการเขียนเรียงความอธิบายเหตุผลทำไมถึงสนใจเรียนคอร์สและมหาวิทยาลัยนี้)
 • Resume/CV
 • ผลสอบ IELTS UKVI Academic
 • วีซ่าอังกฤษเก่า (ถ้ามี)

 

เตรียมสอบภาษาอังกฤษ IELTS

เรื่องสำคัญสุดท้ายก็คือการเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหรือ IELTS ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดสำหรับน้องๆ หลายๆ คน โดยการเรียนในแต่ละระดับก็จะมีเกณฑ์คะแนน IELTS ที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่คะแนน 5.0 ไปจนถึง 7.0 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

การสอบ IELTS หลักๆ จะมี 2 ประเภททั้ง Academic หรือ General Training แต่สำหรับการสอบ IELTS เพื่อเรียนต่อประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท น้องๆ ควรเลือกสอบเป็น IELTS UKVI Academic ตามกฎของวีซ่าประเทศอังกฤษที่มีการกำหนดไว้

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทุกขั้นตอนจะง่ายขึ้นทันที ถ้าน้องๆ มาติดต่อพี่ๆ EFL ก็สามารถหมดห่วงและวางใจได้เลย เพราะพี่ๆ EFL จะช่วยดูแลให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ และที่สำคัญคือบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ช่วยดำเนินการสมัครเรียน ไปจนถึงช่วยเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าเลย

 

“ปรึกษาเรื่องเรียนต่อ ครบจบที่ EFL”

 

EFL UK

CALL BACK Service

  ชื่อ *

  นามสกุล *

  อีเมล์ *

  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *

  ระดับการศึกษาที่สนใจ *

  สาขาวิชาที่สนใจ *

  Input this CAPTCHA:captcha

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-129-3134-5 | 097-1400-527 Line ID: @EFLUK
  อ่านข้อมูลเรียนต่อปริญญาตรี Click!!
  อ่านข้อมูลเรียนต่อปริญญาโท Click!!
  EDUCATION FOR LIFE UK ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและยุโรปอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3134-5, 097-1400-527 สมัครเรียน สมัครหอพัก จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานทูตอังกฤษให้ฟรี
  05/04/2023
  Design © EFLUK. All rights reserved.

  Setup Menus in Admin Panel