fbpx
Add Line

การไปเรียนต่อประเทศอังกฤษในปัจจุบัน ได้รับความนิยมมากสำหรับนักเรียนไทย ไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่สำคัญคือเรื่องของการเตรียมตัวก่อนไปเรียนจริง น้องๆ จะต้องเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นทั้งการเตรียมค่าใช้จ่าย การเลือกสาขาวิชา การเลือกมหาวิทยาลัย การสมัครเรียน และการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ หากขาดคุณสมบัติที่สำคัญข้อใดข้อหนึ่งไป แผนการไปเรียนต่อก็อาจจะติดขัดได้เลยทีเดียว

สรุปขั้นตอนการเตรียมตัวไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ

 1. เตรียมงบประมาณค่าใช้จ่าย
 2. เลือกสาขาที่สนใจไปเรียนต่อ
 3. เลือกมหาวิทยาลัย
 4. เตรียมเอกสารสมัครเรียน
 5. เตรียมสอบภาษาอังกฤษ IELTS

 

เตรียมงบประมาณค่าใช้จ่าย

สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับการไปเรียนต่อประเทศคือเรื่องค่าใช้จ่าย แน่นอนว่าการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่ก็ไม่ถึงกับสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

สำหรับค่าใช้จ่ายเรียนต่อประเทศอังกฤษนั้น เมื่อรวมค่าเรียนและค่าใช้จ่ายสำหรับกินอยู่ จะเฉลี่ยอยู่ที่ปีละประมาณ 1,200,000 – 1,800,000 บาท ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาเรียนและมหาวิทยาลัยที่น้องๆ ได้ตัดสินใจเลือกไปเรียนต่อด้วย

 

เลือกสาขาที่สนใจไปเรียนต่อ

หลังจากที่ได้มีการตั้งและเตรียมงบสำหรับค่าใช้จ่ายแล้ว เรื่องที่สำคัญถัดมาก็คือการเลือกสาขาวิชา ซึ่งแน่นอนว่าการเลือกสาขาวิชาเรียน น้องๆ จะต้องดูถึงเป้าหมายตัวเองก่อนว่า หลังจากเรียนจบ มีแผนจะทำงานอะไร เพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับเป้าหมายในในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับเรียนต่อปริญญาตรี น้องๆ จะต้องตั้งเป้าหมายอาชีพในอนาคตให้ชัดเจนพอสมควร เพราะปริญญาตรีใช้เวลาเรียน 3-5 ปีขึ้นอยู่กับสาขาวิชา และควรจะเป็นสาขาวิชาที่เรียนไปเพื่อให้ตรงตามเป้าหมายอาชีพในอนาคตของน้องๆ

สำหรับเรียนต่อปริญญาโท ส่วนใหญ่น้องๆ อาจจะเลือกเรียนต่อปริญญาโทโดยให้ต่อยอดจากสาขาเดิมที่จบปริญญาตรีมา เพื่อเป็นการให้เรียนเชิงลึกขึ้นในเชิงงานวิจัย หรืออาจจะเรียนต่อปริญญาโทในสาขาวิชาด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เพื่อไปต่อยอดในความหลากหลายทางอาชีพได้อีก ก็สามารถทำได้เช่นกันสำหรับบางมหาวิทยาลัย

 

เลือกมหาวิทยาลัย

เมื่อตัดสินใจเลือกสาขาวิชาได้แล้ว ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเลือกสถาบันหรือมหาวิทยาลัย โดยในการเลือกมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องดูจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เกณฑ์การรับสมัคร เมือง ค่าใช้จ่าย และการจัดอันดับ Ranking ซึ่งต่างก็สำคัญเช่นกัน

 • เกณฑ์การรับสมัครเรียน: น้องๆ จะต้องดูก่อนว่าผลการเรียนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น High School หรือปริญญาตรีที่เราเรียนจบมานั้น ผ่านถึงเกณฑ์มหาวิทยาลัยที่เรากำลังจะสมัครเพื่อเรียนต่อหรือไม่ เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีการกำหนดเกณฑ์การรับสมัครเลยว่า ต้องมีผลการเรียน GPA ที่เท่าไหร่ ถึงจะสามารถสมัครเรียนได้
 • เมือง: มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่ประเทศอังกฤษจะตั้งอยู่ตามเมืองต่างๆ ซึ่งจะมีทั้งเมืองใหญ่ เมืองขนาดกลาง และเมืองขนาดเล็ก โดยน้องๆ จะต้องดูว่า ตัวเองชอบอยู่เมืองแบบไหน เพื่อจะสามารถเลือกมหาวิทยาลัยให้ตรงตามไลฟ์สไตล์น้องๆ มากที่สุด
 • ค่าใช้จ่าย: เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญในการเลือกมหาวิทยาลัย เพราะค่าเทอมของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะไม่เท่ากันเลย ต้องย้อนกลับไปดูที่งบค่าใช้จ่ายที่น้องๆ ตั้งไว้อีกครั้งว่าเพียงพอสำหรับมหาวิทยาลัยที่กำลังจะเลือกนี้หรือไม่
 • Ranking: นับเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่น้องๆ หลายคนให้ความสำคัญกับการเลือกมหาวิทยาลัยมากเช่นกัน การดู Ranking น้องๆ ก็จะสามารถทราบได้บ้างว่า มหาวิทยาลัยใดโดดเด่นสาขาวิชาอะไรเป็นพิเศษ ก็จะเป็นอีกตัวช่วยในการเลือกมหาวิทยาลัยเช่นกัน

 

เตรียมเอกสารสมัครเรียน

เมื่อตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเรียนและมหาวิทยาลัยได้แล้ว ต่อมาก็จะต้องเริ่มเตรียมเอกสารเพื่อยื่นสมัครเรียน ซึ่งจะแบ่งเป็นสำหรับปริญญาตรีและปริญญาโทดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนปริญญาตรี (Foundation และ International Year One)

 • ใบสมัคร EFL Application Form
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ผลการเรียนมัธยม High School Transcript
 • ผลสอบ IELTS UKVI Academic
 • วีซ่าอังกฤษเก่า (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียนปริญญาโท

 • ใบสมัคร EFL Application Form
 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบรายงานผลการเรียน (Bachelor Transcript)
 • จดหมายรับรองจบการศึกษา (Completion Letter or Degree Certificate)
 • Recommendation Letter 2 ฉบับ
 • Statement of Purpose (ไม่เกิน 500 คำ)(เป็นการเขียนเรียงความอธิบายเหตุผลทำไมถึงสนใจเรียนคอร์สและมหาวิทยาลัยนี้)
 • Resume/CV
 • ผลสอบ IELTS UKVI Academic
 • วีซ่าอังกฤษเก่า (ถ้ามี)

 

เตรียมสอบภาษาอังกฤษ IELTS

เรื่องสำคัญสุดท้ายก็คือการเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหรือ IELTS ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดสำหรับน้องๆ หลายๆ คน โดยการเรียนในแต่ละระดับก็จะมีเกณฑ์คะแนน IELTS ที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่คะแนน 5.0 ไปจนถึง 7.0 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย

การสอบ IELTS หลักๆ จะมี 2 ประเภททั้ง Academic หรือ General Training แต่สำหรับการสอบ IELTS เพื่อเรียนต่อประเทศอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท น้องๆ ควรเลือกสอบเป็น IELTS UKVI Academic ตามกฎของวีซ่าประเทศอังกฤษที่มีการกำหนดไว้

 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ทุกขั้นตอนจะง่ายขึ้นทันที ถ้าน้องๆ มาติดต่อพี่ๆ EFL ก็สามารถหมดห่วงและวางใจได้เลย เพราะพี่ๆ EFL จะช่วยดูแลให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ และที่สำคัญคือบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ช่วยดำเนินการสมัครเรียน ไปจนถึงช่วยเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าเลย

 

“ปรึกษาเรื่องเรียนต่อ ครบจบที่ EFL”

 

EFL UK

CALL BACK Service

  ชื่อ *

  นามสกุล *

  อีเมล์ *

  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *

  ระดับการศึกษาที่สนใจ *

  สาขาวิชาที่สนใจ *

  Input this CAPTCHA:captcha

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-129-3134-5 | 097-1400-527 Line ID: @EFLUK
  อ่านข้อมูลเรียนต่อปริญญาตรี Click!!
  อ่านข้อมูลเรียนต่อปริญญาโท Click!!
  EDUCATION FOR LIFE UK ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและยุโรปอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3134-5, 097-1400-527 สมัครเรียน สมัครหอพัก จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานทูตอังกฤษให้ฟรี
  05/04/2023

  38 Responses on เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ"

  1. www.bezogoroda.ru พูดว่า:

   Helpful info. Fortunate me I found your site accidentally, and I am surprised why this twist of fate did not came about in advance! I bookmarked it.

  2. nadachee.ru พูดว่า:

   These are in fact great ideas in regarding blogging. You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.

  3. make a fake proof of residence พูดว่า:

   Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted with after that you can write otherwise it is complex to write.

  4. бисер купить พูดว่า:

   Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

  5. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

  6. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

  7. Õigusabi Eestis พูดว่า:

   It is perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this submit and if I may I want to suggest you few fascinating things or advice. Perhaps you could write next articles relating to this article. I want to read more things approximately it!

  8. Jurist พูดว่า:

   I am really thankful to the owner of this website who has shared this great article at at this place.

  9. аренда ричтрака พูดว่า:

   Hi it’s me, I am also visiting this website daily, this site is in fact nice and the viewers are in fact sharing nice thoughts.

  10. аренда ричтрака พูดว่า:

   I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

  11. просмотры в яппи พูดว่า:

   Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the great work!

  12. I will right away clutch your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me realize so that I may just subscribe. Thanks.

  13. накрутка яппи พูดว่า:

   I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

  14. Excellent site you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get responses from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thank you!

  15. smartremstroy.ru พูดว่า:

   Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

  16. daachnik.ru พูดว่า:

   It’s an awesome article for all the internet viewers; they will get benefit from it I am sure.

  17. sadounik.ru พูดว่า:

   I have read so many articles about the blogger lovers but this article is really a good piece of writing, keep it up.

  18. Morris Jensen พูดว่า:

   I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

  19. Hi! I just would like to give you a huge thumbs up for the great info you’ve got here on this post. I will be coming back to your website for more soon.

  20. Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

  21. I used to be recommended this website by means of my cousin. I am not positive whether this submit is written by means of him as no one else realize such particular approximately my difficulty. You are amazing! Thank you!

  22. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

  23. It’s an remarkable article designed for all the internet people; they will get benefit from it I am sure.

  24. sphynx cat price พูดว่า:

   Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

  25. sphynx kitten price พูดว่า:

   Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

  26. This is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very accurate information Thank you for sharing this one. A must read article!

  27. Marjorie Watkins พูดว่า:

   Fantastic site. A lot of helpful info here. I’m sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks on your sweat!

  28. Hey there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

  29. you are in point of fact a just right webmaster. The site loading velocity is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful process in this matter!

  30. I am extremely inspired with your writing talents and alsowell as with the format on your blog. Is this a paid subject matter or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

  31. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

  32. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will surely come again again.

  33. seo услуга พูดว่า:

   Thanks for sharing your thoughts on %meta_keyword%. Regards

  34. The Best Horse Racing TV พูดว่า:

   I truly appreciate your technique of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will

  35. Newsmax Live TV พูดว่า:

   For the reason that the admin of this site is working no uncertainty very quickly it will be renowned due to its quality contents.

  36. elahmad dubai racing พูดว่า:

   Thank you very much for this wonderful information. watch dubai tv live

  37. eg2gw4uig พูดว่า:

   canadian pharcharmy this
   viagra pharmacy <a href=http:

  38. 51lpca6dv พูดว่า:

   canadian pharcharmy canadianphrmacy23.com
   cialis from

  Leave a Message

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  Design © EFLUK. All rights reserved.

  Setup Menus in Admin Panel