fbpx
Add Line

Blogs

31

ธ.ค.

International Baccalaureate หรือ IB Diploma คืออะไร

การศึกษาระบบ IB เริ่มใช้ในปี 1969 โรงเรียมัธยมศึกษาในหลายประเทศใช้ระบบการเรียนระบบ IB ได้รับความนิยมแพร่หลายทั่วโลก สำหรับนักเรียนที่อายุระหว่าง 16 ถึง 19 ปี ระบบ IB Diploma ใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร

Read More

31

ธ.ค.

เจาะลึกคณะดัง: เรียนต่อเภสัชกรรม (Pharmacy) และเภสัชวิทยา (Pharmacology) ประเทศอังกฤษ

การศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในประเทศไทยปัจจุบันเป็นหลักสูตร 6 ปี โดยมีการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชากฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ จรรยาบรรณ และกฎหมายยา และวิชาอื่นๆ ส่วนช่วงที่สองเป็นการเรียนทางด้านเภสัชสาสตร์ในแขนงต่างๆ การเรียนได้แบ่งเป็นสองส่วนคือภาคทฤษฎี และภาคฏิบัติ

Read More

31

ธ.ค.

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการจองที่พักแบบ Homestay สำหรับนักเรียนต่างชาติ

การใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชาวต่างประเทศนั้นมีข้อดีคือ ท่านจะได้ฝึกภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาจากชิวีตประจำวันซึ่งเป็นการเรียนภาษาแบบธรรมชาติที่สุด สิ่งที่ท่านควรจำคือท่านเป็นเสมือนแขกของบ้าน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวในช่วงเวลาที่ท่านพักอยู่ ท่านจึงควรเคารพกฏของบ้าน

Read More
Design © EFLUK. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel