fbpx
Add Line

Coventry University

2
3
1
4
5
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Master’s Degree

Coventry University

ข้อมูลทั่วไป

 เรียนต่ออังกฤษระดับปริญญาโท กับ Coventry University

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Coventry ห่างจากลอนดอนประมาณ 1 ชั่วโมงโดยทางรถไฟ

สนามบินที่สะดวกในการเดินทาง:

 • สนามบิน Birmingham International airport ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีมาที่ตัวมหาวิทยาลัย
 • สนามบิน London Heathrow เดินทางโดยรถไฟจากลอนดอน ใช้เวลาประมาณ 80 นาที (รถไฟออกทุกๆ 30 นาทีตลอดวัน)

Coventry University เป็นมหาวิทยาลัยของอังกฤษที่มีประวัติการณ์ก่อตั้งมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843 โดยเริ่มจากการเป็น Coventry College of Design และเปลี่ยนเป็น Coventry Polytechnic ในปี 1987

Coventry University เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับการยอมรับในด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีเยี่ยมสำหรับนักเรียนต่างชาติมากกว่า 2,600 คน จาก 90 ประเทศ มหาวิทยาลัยมีประสบการอันยาวนานในการรับนักเรียนไทยเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องของนักเรียน ทั้งยังมีนวัตกรรมและหลักสูตรที่ทันสมัยทั้งในด้านบริหารธุรกิจ (Business) ศิลปะและการออกแบบ (Art & Design) วิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ (Engineering & Computing) และสาธารณสุข (Health & Life Sciences)

วิทยาเขตที่ทันสมัยของ Coventry University ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Coventry และครอบคลุมพื้นที่ถึง 33 เอเคอร์ นอกจากนี้เมือง Coventry ยังได้รับการจัดอันดับจากสถาบันสถิติแห่งชาติ (the Office of National Statistics) เป็น 1 ใน 4 เมืองที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศอังกฤษ และมีค่าครองชีพที่เหมาะสม รวมทั้งการผสมผสานวัฒนธรรมวิถีชีวิต และผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ เมือง Coventry ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอังกฤษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษจากกรุงลอนดอน และประมาณ 5 นาที จากเมืองเบอรมิ่งแฮมโดยทางรถไฟ

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะเน้นการเตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ ที่จะนำไปใช้พัฒนาการทำงาน หลักสูตรของ Coventry University ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ มากมาย รวมทั้งมีโปรแกรมฝึกงานสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำงานจริงจากหลากหลายบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น Jaguar, IBM, Ford, Cable and Wireless เป็นต้น

Coventry University เคยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Queen’s Award for Enterprise ซึ่งในประวัติศาสตร์มีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ โดยเป็นรางวัลที่ได้ถูกคัดเลือกและให้รางวัลโดย Her Majesty the Queen พระองค์เอง

banner_Coventry-Queens-Award

Rankings

 • Modern University of the Year 2014 โดย The Sunday Times university league
 • Ranked Number 15 of overall ranking โดย Guardian University League Table 2020
 • Ranked Number 1 มหาวิทยาลัยอังกฤษที่นักศึกษามีความพึงพอใจ โดย National Student Survey
 • Ranked Number 3 ด้าน Engineering Mechanical โดย Guardian University Guide 2020
 • Ranked Number 3 ด้าน Hospitality, Event Management and Tourism โดย Guardian University Guide 2020
 • Ranked Number 4 ด้าน Film Production and Photography โดย Guardian University Guide 2020
 • Ranked Number 4 ด้าน Building and Town and Country Planning โดย Guardian University Guide 2020
 • Ranked Number 4 ด้าน Nursing and Midwifery โดย Guardian University Guide 2020
 • Ranked Number 25 ด้าน Dance, Drama and Cinematics โดย The Complete University Guide 2020
 • Top 5 UK student City โดย QS Best Student Cities 2019
 • 97% ของนักศึกษาที่จบจาก Coventry University ได้รับการจ้างงานภายใน 6 เดือน โดย DHLE Survey, UG UK, 2016/17

 

London Campus

Coventry London Logo

 

ที่ตั้ง: ตั้งอยู่บนถนน Middlesex ในเมือง London

สนามบินที่สะดวกในการเดินทาง: Heathrow Airport

London Campus Postgraduate Course & Fee (2020/2021)

MSc  Fees
MSc Enterprise and Innovation
£16,600
MSc Financial Technology (FinTech)
£16,600
MSc Global Financial Trading
£16,600
MSc Global Finance
TBC (per year)
MSc International Project Management
£16,600
MSc International Fashion Marketing
£16,600
MSc International Hospitality and Tourism Management
£16,600
MSc Professional Accounting
£16,600
MSc Management
TBC (per year)
MSc with Extended Professional Practice
MSc Enterprise and Innovation with Extended Professional Practice
£17,550  (per year)
MSc Financial Technology (FinTech) with Extended Professional Practice
£17,550 (per year)
MSc Global Financial Trading with Extended Professional Practice
£17,550 
MSc International Fashion Marketing with Extended Professional Practice
£17,550 
MSc International Hospitality and Tourism Management with Extended Professional Practice
£17,550 
MSc International Project Management with Extended Professional Practice
£17,550 (per year)
MSc Professional Accounting with Extended Professional Practice
£17,550 
MSc Management with Extended Professional Practice
TBC (per year)
MBA
MBA Global Business
£18,600
MBA Global Financial Services
£18,600
MBA International Fashion Management
£18,600
MBA International Human Resource Management
£18,600
MBA International Marketing
£18,600

 

กรณีที่ผลคะแนนสอบ IELTS ไม่ถึง 6.5 สามารถเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มเติม กับทางมหาวิทยาลัยได้ดังนี้

 Pre-sessional courses London 2020/2021

 • Pre-Sessional English courses – for degrees starting in May 2020
IELTS Required Current English Level Minimum Component Scores Length Course Start Date Academic Course Start Date Pre-sessional Course Fees
6.0 Undergraduate (Year 1,  2 and 3) Study

 

6.5 Postgraduate and BA top-up Study

5.5

6.0

5.0

5.0

10 weeks

5 weeks

20 Jan 2020

24 Feb 2020

May 2020 £3,150

£1,575

5.5

6.0

5.0

5.0

10 weeks

5 weeks

20 Jan 2020

24 Feb 2020

May 2020 £3,150

£1,575

 

 • Pre-Sessional English courses – for degrees starting in September 2020
IELTS Required Current English Level Minimum Component Level Length Course Start Date Academic Course Start Date Pre-sessional Course Fees
6.0 Undergraduate (Year 1,  2 and 3) Study

 

6.5 Postgraduate and BA top-up Study

4.5

5.0

5.5

4.5

4.5

5.0

15 weeks

10 weeks

5 weeks

29 Apr 2020

3 Jun 2020

8 Jul 2020

September 2020 £4,725

£3,150

£1,575

5.0

5.5

6.0

4.5

5.0

5.0

15 weeks

10 weeks

5 weeks

29 Apr 2020

3 Jun 2020

8 Jul 2020

September 2020 £4,725

£3,150

£1,575

 

Courses

 Coventry Campus Postgraduate Taught Courses & Fee 2020/2021

คลิ้กรายชื่อสาขาวิชาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัครระดับปริญญาโท
 • นักเรียนที่สมัครเรียนในระดับปริญญาโท ต้องมีผล GPA จากปริญญาตรี 2.15 ขึ้นไป
 • IELTS 6.5 with all sub scores 5.5 สำหรับคอร์สทั่วไป

Pre-sessional English Courses 2020/2021 

 • Pre-sessional English courses for degrees starting in May 2020 – SPRING PSE
IELTS Required Current English Level Minimum Component Level Course Length Enrolment Start Date Course Fees
6.0 Undergraduate (Year 1 and 2) Study 4.0 4.0 30 week 9th January 2020 £11,400
4.5 4.5 15 week 7th May 2020 £5,700
5.0 4.5 10 week 18th June 2020 £3,800
5.5 5.0 5 week 23rd July 2020 £1,900
6.5 Top Up/Postgraduate Study 4.5 4.0 30 week 9th January 2020 £11,400
5.0 4.5 15 week 7th May 2020 £5,700
5.5 5.0 10 week 18th June 2020 £3,800
6.0 5.0 5 week 23rd July 2020 £1,900
7.0* Specific Courses 5.0 4.5 30 week 9th January 2020 £11,400
5.5 5.0 15 week 7th May 2020 £5,700
6.0 5.5 10 week 18th June 2020 £3,800
6.5 6.0 5 week 23rd July 2020 £1,900

 

 • Pre-sessional English courses for degrees starting in September 2020 – SUMMER PSE
IELTS Required Current English Level Minimum Component Level Course Length Enrolment Start Date Course Fees
6.0 Undergraduate (Year 1 and 2) Study 4.0 4.0 30 week 9th January 2020 £11,400
4.5 4.5 15 week 7th May 2020 £5,700
5.0 4.5 10 week 18th June 2020 £3,800
5.5 5.0 5 week 23rd July 2020 £1,900
6.5 Top Up/Postgraduate Study 4.5 4.0 30 week 9th January 2020 £11,400
5.0 4.5 15 week 7th May 2020 £5,700
5.5 5.0 10 week 18th June 2020 £3,800
6.0 5.0 5 week 23rd July 2020 £1,900
7.0* Specific Courses 5.0 4.5 30 week 9th January 2020 £11,400
5.5 5.0 15 week 7th May 2020 £5,700
6.0 5.5 10 week 18th June 2020 £3,800
6.5 6.0 5 week 23rd July 2020 £1,900

 

 • Pre-sessional English courses for degrees starting in January 2021 – AUTUMN PSE
IELTS Required Current English Level Minimum Component Level Course Length Enrolment Start Date Course Fees
6.0 Undergraduate (Year 1 and 2) Study 4.0 4.0 30 week 26th March 2020 £11,400
4.5 4.5 15 week 23rd July 2020 £5,700
5.0 4.5 10 week 18th September 2020 £3,800
5.5 5.0 5 week 29th October 2020 £1,900
6.5 Top Up/Postgraduate Study 4.5 4.0 30 week 26th March 2020 £11,400
5.0 4.5 15 week 23rd July 2020 £5,700
5.5 5.0 10 week 18th September 2020 £3,800
6.0 5.0 5 week 29th October 2020 £1,900
7.0* Specific Courses 5.0 4.5 30 week 26th March 2020 £11,400
5.5 5.0 15 week 23rd July 2020 £5,700
6.0 5.5 10 week 18th September 2020 £3,800
6.5 6.0 5 week 29th October 2020 £1,900

 

ที่พัก

Accommodation – Coventry Campus

Lynden House

ตั้งอยู่ในเขตที่มีชีวิตชีวาห่างจากตัวเมืองออกไปเพียงเล็กน้อย เป็นห้องนอนเดี๋ยวที่มีห้องน้ำในตัวและอยู่กับเป็นสัดส่วน โดยมีเพื่อนแชร์ห้องครัวตั้งแต่ 3-8 คน มีรายละเอียดดังนี้

Halls Name Lynden Houses
Number of beds 62
Room types Single – varying in size
Average room size 4.88m x 4.88m (large)
2.44m x 2.44m (small)
Bathroom facilities En-suite bathroom with shower
Kitchen facilities Shared between 3 to 8 students
Cooker, microwave and fridge/freezer provided
Bedroom facilities Bed (bedding not included)
Desk and chair
Wardrobe
Bookshelf
Wastepaper bin
Rent for 2016/2017
50 week contract  £6,600.00

 

Priory Hall

Priory Hall เป็นหอแรกๆ ที่ยังคงมีความนิยมอยู่มาก เพราะสถานที่ตั้งที่ดี ใกล้กับใจกลางเมือง ร้านค้า และร้านอาหารต่างๆ นอกจากนี้ หอพักนี้ยังจัดอาหารให้ด้วย (Catered Halls) นักเรียนจะได้ทานอาหาร 10 มื้อ วันจันทร์ – วันศุกร์ โดยกินที่ Foodcourt ใกล้ๆ กับ The Hub

Halls Name Priory Hall
Number of beds 506
Room types *Single catered
*Single catered Plus
Average room size 3.46m x 2.61m
Bathroom facilities Shared between 5 to 8 students
Washbasin provided in room
Kitchen facilities Small pantry on each floor containing a microwave and fridge
As Priory Hall is a catered accommodation no cooker is provided in the shared pantry
Bedroom facilities Bed (bedding not included)
Desk and chair
Wardrobe
Bookshelf
Wastepaper Bin
Rent for 2016/2017
38 week contract Single catered Plus – £5,396.00
50 week contract Single catered Plus – £7,100.00

 

University Houses

Number of beds 263
Room types Single
*Premium Single
*Studio Ensuite
*Non-studio Ensuite
Average room size 4.2m x 4.2m
Bathroom facilities Facilities vary depending on the house allocated
Facilities shared between up to 6 students
Washbasin provided in room at some properties
Kitchen facilities Facilities vary depending on the house allocated
Facilities shared between up to 12 students
Cooker, microwave, fridge/freezer and ironing board provided in all properties
Bedroom facilities Bed (bedding not included)
Desk and chair
Wardrobe
Bookshelf
Wastepaper bin
Rent for 2016/2017
40 week contract Single – £4,400.00
Premium Single – from £4,720.00
Studio Ensuite – from £5,200.00
Non Studio Ensuite – from £4,800.00
50 week contract Single – £5,500.00

Accommodation – London Campus

Magenta House, the Student Housing Company

Magenta House เป็นที่พักนักศึกษาเอกชน ที่ห่างจาก Coventry London Campus เพียง 10 นาที และ อยู่ติดกัน Aldgate East Underground Station ที่พักมีทั้งแบบ Studio ส่วนตัว ที่มีครัว และห้องเดี่ยว แบบมีห้องน้ำในตัว ที่ต้องแชร์ครัวกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ทุกห้องมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่ โดยมีโต๊ะเขียนหนังสิอ เตียงนอน และตู้เสื้อผ้า ค่าเช่ารวมน้ำไฟ wifi 16 MB High speed broadband มีพนักงานดูแล 24 ชั่วโมง

Prices start from £240 per week

Address: Tyrian Place, London, E1 1DQ

The Curve, CRM Student Accommodation

The Curve เป็นที่พักนักศึกษาในเครือ CRM อยู่ห่างจากแคมปัสเพียง 10 นาที โดยการเดิน และใกล้ Aldgage East tube อยู่บริเวณใกล้กับ Magenta House ทุกห้องเป็นห้องเดี่ยวแบบมีห้องน้ำในตัว และมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันเช่น ห้องเล่นเกมส์ ห้องพักผ่อนส่วนกลาง ห้องออกกำลังกายเปิด 24 ชั่วโมง

Prices start from £199 per week

Email: curve@crm-limited.co.uk

 

Pre-Master's

Master’s Qualifying Programme (MQP)

CEG

Master’s Qualifying Programme ที่ Coventry University เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาไทยที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ แต่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การรับสมัครที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่ง Master’s Qualifying Programme จะเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการปรับพื้นฐานทางด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ และยังเหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการจะเปลี่ยนสายการเรียนอีกด้วย

mqp_blue

หลักสูตรที่เปิดสอน

Business

 • Organisational Behaviour
 • Marketing and Advertising
 • Financial Accounting
 • Principles of Management
 • Management Accounting
 • Quantitative Methods for Business
 • Strategic Thinking
 • Decision Making
 • Introduction to Sports and Events Management

Life Sciences

 • Statistical Analysis of Scientific Data
 • Scientific Data
 • Molecular Biology

Engineering

 • Mathematics for Engineers
 • Engineering
 • Statistical Analysis of Scientific Data

Humanities & Social Sciences

 • Psychology for Social Scientists
 • International Development, Law and Education
 • Understanding Learning and Development

Entry Requirements

 • Complete Bachelor Degree with Good GPA
 • 3 terms – from 5.0 IELTS or equivalent, with no single element less than 4.5
 • 2 terms – from 5.5 IELTS or equivalent, with no single element less than 5.0
 • 1 term – from 6.0 IELTS or equivalent, with no single element less than 5.5

 

Dates and Fees 2020/2021

 

No. of terms Programme dates Tuition fees per programme

(Standard)

Tuition fees per programme

(Lab-Based)

Progressing to Master’s degree starting in
2 23 March 2020 – 14 August 2020 £9,660 £10,320 September 2020
1 08 June 2020 – 14 August 2020 £4,830 £5,160 September 2020
4 (Extended) 08 June 2020 – 06 June 2021 £19,515 £20,820 September 2021
1 21 September 2020 –11 December 2020 £4,895 £5,330 January 2021
2 21 September 2020 –12 March 2021 £9,790 £10,660 May 2021
3 21 September 2020 –06 June 2021 £14,685 £15,990 September 2021
4 (Extended) 21 September 2020 –13 August 2021 £19,580 £20,885 September 2021
3.5 26 October 2020 – 13 August 2021 £17,130 £18,435 September 2021
1 05 January 2021 – 12 March 2021 £4,895 £5,330 May 2021
2 05 January 2021 – 06 June 2021 £9,790 £10,660 September 2021
3 05 January 2021 – 13 August 2021 £14,685 £15,990 September 2021
1 22 March 2021 – 06 June 2021 £4,865 £5,330 September 2021
2 22 March 2021 – 13 August 2021 £9,790 £10,660 September 2021


Progression Degrees

นักเรียนที่เรียนหลักสูตร Master’s Qualifying ทุกคนจะได้เข้าเรียนต่อที่ Coventry University โดยสามารถเข้าได้คณะดังนี้

Business, Economics, Finance, Management and Law

 • LLM International Law *
 • LLM Law *
 • MA Advertising & Marketing
 • MA Human Resource Management
 • MA Marketing Management
 • MA Sport Marketing
 • MBA Finance **
 • MBA International Business **
 • MBA International Sport Management **
 • MBA Management **
 • MBA Marketing **
 • MSc Accounting & Financial Management
 • MSc Banking & Finance
 • MSc Event Management
 • MSc Finance
 • MSc Fraud Investigation Management ***
 • MSc International Business
 • MSc International Business Economics
 • MSc International Business Management
 • MSc International Human Resource Management
 • MSc International Marketing
 • MSc Investment Management
 • MSc Oil & Gas Management
 • MSc Petroleum and Environmental Technology
 • MSc Sport Management
 • MSc Strategic Marketing
  * Requirements for progression to degree: 6.5 IELTS and Master’s Qualifying Programme pass at 60% including 60%+ exit grade in the Law module on the programme.
  ** Requirement for progression to degree: 2 Years’ post-graduate work experience required.
  *** This course can also be taken as an extended Master’s programme of 20 month duration. Students will have the opportunity to take an internship sought by the Faculty of Health and Life Sciences.

Engineering and Sciences

 • MSc Aerospace Engineering
 • MSc Air Transport Management
 • MSc Automotive Engineering
 • MSc Civil and Structural Engineering
 • MSc Civil Engineering
 • MSc Computer Science
 • MSc Construction Project and Cost Management
 • MSc Control Engineering
 • MSc Electrical and Electronic Engineering
 • MSc Embedded Microelectronics and Wireless Systems
 • MSc Engineering & Management
 • MSc Engineering Business Management
 • MSc Engineering Project Management
 • MSc European Systems and Control
 • MSc Forensic Computing
 • MSc Information Technology
 • MSc Management of Information Systems
 • MSc Management of Information Technology
 • MSc Manufacturing Engineering
 • MSc Mechanical Engineering
 • MSc Network Computing
 • MSc Oil and Gas Engineering
 • MSc Software Development
 • MSc Supply Chain Management
 • MSc Systems & Control

Humanities and Social Sciences

 • MA English Language Teaching
 • MA International Relations
 • MA Terrorism, International Crime & Global Security
 • MSc Agroecology and Food Security
 • MSc Disaster Management
 • MSc Emergency Planning & Management
 • MSc Environmental Management
 • MSc Global Distribution Management

Life Sciences

 • MSc Applied Psychology *
 • MSc Biomedical Science *
 • MSc Biotechnology *
 • MSc Business and Organisational Psychology *
 • MSc Forensic Psychology
 • MSc Health Psychology
 • MSc Molecular Biology *
 • MSc Occupational Psychology
 • MSc Pharmacology and Drug Discovery *
 • MSc Psychology
  * This course can also be taken as an extended Master’s programme of 20 month duration. Students will have the opportunity to take an internship sought by the Faculty of Health and Life Sciences.

Video


เรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษกับ Coventry University ติดต่อตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร และทำการนัดหมายกับสถานทูตอังกฤษให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
Mobile: 097-1400-527, 087-564-9996
Tel: 02-129-3134, 02-129-3135
Fax: 02-129-3216
E-mail: info.uk@eduforlife.net
Line ID:@EFLUK (มี @ ด้วยค่ะ)
Please follow and like us:
error

0 Responses on Coventry University"

Leave a Message

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Design © EFLUK. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel