fbpx
Add Line

UCAS คืออะไร?

ข้อมูลเรียนต่อปริญญาตรี

UCAS หรือ Universities and Colleges Admission System เป็นระบบสมัครเรียนต่อกลางในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ โดยสถาบันการศึกษาทั้งหมดที่อยู่ในระบบ UCAS ล้วนแต่เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลอังกฤษ นักเรียนที่สามารถสมัครเรียนต่อผ่านระบบ UCAS ได้นั้น จะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนจบจากโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติอย่างคอร์ส A-Level เป็นต้น อย่างไรก็ตามสำหรับนักเรียนที่เรียนตามแผนระบบการศึกษาของประเทศไทยมาจะไม่สามารถยื่นสมัครเรียนผ่านระบบ UCAS ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่านักเรียนไทยจะไม่สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษได้เลย เพราะว่าในปัจจุบันมหาวิทยาลัยส่วนมากที่ประเทศอังกฤษที่เปิดสอนคอร์ส Foundation (สำหรับนักเรียนไทยที่เรียนจบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6) เป็นคอร์สเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนนานาชาติ และเมื่อเรียนจบรวมทั้งสอบผ่านถึงเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนก็จะสามารถเข้าชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นได้ทันที

โรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย

 

สิ่งที่ผู้สมัครสามารถทำได้ในการสมัครเรียนต่อผ่านระบบ UCAS
 • ผู้สมัคร UCAS สามารถเลือกหลักสูตรได้ถึง 5 หลักสูตรต่อการสมัคร 1 ครั้ง (ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตร์, ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ ที่คุณสามารถเลือกสมัครได้แค่ 4 หลักสูตร แล้วต้องสมัครสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านแพทย์อีกหนึ่งแห่ง)
 • ผู้สมัคร UCAS สามารถสมัครหลักสูตรและสถาบันต่างๆได้อย่างหลากหลาย
 • ผู้สมัคร UCAS สามารถดำเนินการในกระบวนการต่างๆได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์
 • ผู้สมัคร UCAS สามารถติดตามผลได้ผ่านทางระบบ UCAS นี้

**นักเรียนต่างชาติทุกคนที่ทำการสมัครเรียนต่อผ่านระบบ UCAS จะได้รับการพิจารณาที่เท่าเทียมกันตามกระบวนการและกฎระเบียบของ UCAS

จุดเด่นของการสมัครเรียนต่อผ่านระบบ UCAS

 • ทางระบบจะมีการตรวจสอบอย่างอัตโนมัติซึ่งจะทำให้ผู้สมัครมั่นใจได้ว่า ผู้สมัครได้กรอกใบสมัครอย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่มีข้อผิดพลาดที่มักจะพบบ่อย เช่น การสะกดชื่อผู้สมัครผิด หรือกรอกรหัสและชื่อหลักสูตรผิด เป็นต้น
 • ผู้สมัครสามารถแก้ไขข้อมูลตัวเองได้อยู่เรื่อยๆ ก่อนจะทำการส่งใบสมัคร
 • สามารถเห็นตัวอย่างภาพรวมของใบสมัครผ่านเมนู View all Details
 • ผู้สมัครสามารถติดตามผลการสมัคร ตอบรับหรือปฏิเสธการตอบรับเข้าเรียนได้โดยใช้คำสั่ง Track ผ่านตัวระบบ UCAS

 

เอกสารที่จำเป็นในการอัพโหลดเข้าระบบ UCAS

 • ใบรับรองผลการเรียน Transcript 
 • ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา 
 • ผลคะแนน IELTS/TOEFL 
 • จดหมายแนะนำ Letter of Recommendation
 • Statement of Purpose
 • Resume

ช่วงเวลาในการดำเนินการสมัคร UCAS

Deadline Description
15 January 2020 ผู้สมัครจะต้อง Submit Application ในระบบ UCAS ภายในวันนี้ก่อน 18:00 UK Time
25 February 2020 ภายหลังจากผู้สมัครเลือกสมัครไปแล้ว 5 หลักสูตรและยังไม่ได้รับใบตอบรับ Offer จากสถาบันใดๆ ผู้สมัคร อาจจะสามารถเพิ่มตัวเลือกหลักสูตรได้อีกแห่ง
1 May 2020 หากผู้สมัครได้การพิจารณาจากทุกสถาบันแล้วภายในวันที่ 31 March 2020 ผู้สมัครจะต้องตอบรับ Reply ภายในวันนี้ **เว้นแต่ผู้สมัครมีที่อยู่รับเอกสารนอกประเทศกลุ่ม EU และใช้ Extra to find a place หรือผู้สมัครถูกปฏิเสธจากสถาบันนั้นๆ
5 May 2020 หากผู้สมัครทำการสมัครภายในวันที 15 January หรือกำลังรอการพิจาณาจากสถาบันต่างๆ สถาบันจะทำการออกใบตอบรับให้ภายในวันนี้ **เว้นแต่หลักสูตรต่างๆที่เลือกไปในระบบจะไม่สมบูรณ์
6 June 2020 ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาจากทุกสถาบันภายในวันที่ 2 May 2020 ผู้สมัครจะต้องตอบกลับ Reply ภายในวันนี้ **เว้นแต่ผู้สมัครมีที่อยู่รับเอกสารนอกประเทศกลุ่ม EU
20 June 2020 ผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาจากทุกสถาบันภายในวันที่ 6 June 2020 ผู้สมัครจะต้องตอบกลับ Reply ภายในวันนี้ **เว้นแต่ผู้สมัครที่ใช้ Extra to find a place หรือถูกปฏิเสธจากสถาบันนั้นๆ
30 June 2020 ถ้าผู้สมัครส่งใบสมัครภายในวันนี้ ทาง UCAS จะส่งต่อไปยังสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครได้เลือกเอาไว้ หลังจากวันนี้ ผู้สมัครจะถูกส่งไปยังระบบ Clearing อย่างอัตโนมัติ
4 July 2020 วันสุดท้ายของการเลือก Extra หลักสูตรตัวเลือกเพิ่มเติมใน Track
5 July 2020 ผลการเรียน International Baccalaureate ออก
5 July 2020 ระบบ Clearing เปิด
11 July 2020 ทางสถาบันจะออกใบตอบรับ Offer ให้ภายในวันนี้สำหรับผู้สมัครที่ทำการสมัครไปภายใน 30 June
18 July 2020 หากผู้สมัครได้รับการพิจารณาจากสถาบันภายในวันที่ 11 July ซึ่งรวมถึง Extra Choice ผู้สมัครจะต้องตอบกลับ Reply ภายในวันนี้
6 Aug 2020 ผลสอบ SQA ออก
15 Aug 2020 ผลคะแนน A-Level ออก
31 Aug 2020 วันสุดท้ายของการตอบรับเงื่อนไข Offer ที่เหลืออยู่
20 Sep 2020 วันสุดท้ายที่จะสามารถ Submit Application ได้สำหรับ September 2020 Entry
22 Oct 2020 วันสุดท้ายที่สามารถเพิ่มหลักสูตรในระบบ Clearing เพื่อรับการพิจารณาจากสถาบันต่างๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของช่วงเวลาการสมัครเรียนผ่าน UCAS >>คลิก<<

ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับ ก็คือ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครผ่านระบบ UCAS ได้ตั้งแต่ September ล่วงหน้าประมาณหนึ่งปีก่อนวันเปิดภาคเรียนในหลักสูตรนั้นๆ และจะต้องยื่นก่อนวันที่ 15 January  **ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์  รวมทั้งใบสมัครที่ยื่นไปยัง University of Cambridge และ University of Oxford  ซึ่งต้องยื่นก่อนเดือน October เท่านั้น** เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว UCAS จะทำการยื่นใบสมัครไปยังสถาบันต่างๆ และหลังจากนั้นสถาบันเหล่านั้นก็จะส่งผลตอบรับหรือ Offer มาถึงผู้สมัครเองว่าทางสถาบันได้รับใบสมัครของท่านแล้ว


EFL UK

CALL BACK Service

ชื่อ *

นามสกุล *

อีเมล์ *

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *

ระดับการศึกษาที่สนใจ *
สาขาวิชาที่สนใจ *

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-129-3134-5 | 097-1400-527 Line ID: @EFLUK
อ่านข้อมูลเรียนต่อปริญญาตรี Click!!
อ่านข้อมูลเรียนต่อปริญญาโท Click!!
EDUCATION FOR LIFE UK ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและยุโรปอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3134-5, 097-1400-527 สมัครเรียน สมัครหอพัก จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานทูตอังกฤษให้ฟรี
Please follow and like us:
error
06/12/2016

0 Responses on UCAS คืออะไร?"

Leave a Message

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Design © EFLUK. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel