fbpx
Add Line

หลักสูตร International Foundation Programme คืออะไร

ข้อมูลเรียนต่อปริญญาตรี ข้อมูลหลักสูตร IYO ปริญญาตรี 3 ปี

หลักสูตร International Foundation Programme เป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานความรู้ 1 ปีที่นักศึกษาต่างชาติทุกคน รวมถึงนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทยต้องเรียนก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ซึ่งได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสก็อตแลนด์ ประเทศไอน์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น เนื่องจากระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน การเรียนปริญญาตรีสาขาทั่วไป เช่น Business, Engineering, Arts, Social Science, Humanities กับมหาวิทยาลัยของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ จะมีระยะเวลาเรียนเพียง 3 ปีเท่านั้น ซึ่งสั้นกว่าประเทศทางฝั่งอเมริกา และเอเชียรวมถึง ประเทศไทยที่ต้องใช้เวลาเรียนมาตรฐาน 4 ปี ทางหน่วยงานการศึกษาจึงตั้งกฎเกณฑ์การเรียนหลักสูตร Foundation ให้เป็นหลักสูตรบังคับที่นักเรียนต่างชาติต้องผ่านทุกคน

เรียน International Foundation Programme ที่ไหน

Bellerbys_College_Science_Course

หลักสูตร International Foundation Programme มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า Year Zero ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีหลักสูตร Foundation เป็นของตนเอง เพื่อสอนให้กับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนกับตน นักเรียนจะเรียนใน Campus ของมหาวิทยาลัยและใช้ชีวิตดั่งนักศึกษาเต็มตัว ร่วมกับนักศึกษารุ่นพี่ของมหาวิทยาลัย แต่ละคณะของแต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นคนคิดหลักสูตรเอง ฉะนั้นผู้เรียนต้องทำการเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่เรียนเรียบร้อยแล้วจึงสมัครเรียน Foundation กับมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยตรง สามารถดูลิสต์มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนได้ที่นี่

International Foundation Programme เรียนอะไรบ้าง

หลายท่านเข้าใจผิดคิดว่าการเรียน Foundation เป็นการเรียนเพื่อปรับภาษาอังกฤษ แท้ที่จริงแล้ว การเรียน Foundation เป็นการพื้นฐานการความรู้เฉพาะสาขา โดยเน้นเตรียมความพร้อมในเชิงวิชาการ เป็นวิชาย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาที่ผู้เรียนต้องการเรียนในระดับปริญญาตรี แม้จะมีส่วนของวิชาภาษาอังกฤษบ้างประมาณ 10% ก็เป็นภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อฝึกทักษะการเขียนรายงาน การทำวิจัย และ การฝึกกระบวนการเรียนที่ผู้เรียนต้องประมวลความคิดแบบ Critical thinking ที่เป็นหัวใจของการเรียนในต่างประเทศ ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้โดยอยู่ที่ IELTS 5.5 โดยประมาณ หรือหากได้ผลภาษาไม่ถึงเกณฑ์ ก็สามารถไปเรียนปรับภาษาก่อนได้

ตัวอย่างวิชาที่เรียน International Foundation Programme สาขา Engineering ที่ Lancaster University

Core modules
 • Foundation English Skills 1 (FES 1,2,3)
 • Pure Mathematics 1: Straight lines and linear equations, set theory and probability, statistics, linear programming, indices and logarithms and experimental law.
 • Pure Mathematics 2: Algebra, co-ordinate geometry, trigonometry, differentiation, integration, numerical methods and vectors.
 • Applied Mathematics 1: Vectors, forces and equilibrium, relative motion, Newton’s Laws of Motion, friction and work, energy and power.
 • Applied Mathematics 2: Advanced vectors, forces as fixed vectors, centres of gravity/centres of mass and particle dynamics.
 • Physics 1: Sound, reflection, refraction, interference, diffraction, electromagnetic waves, strengths of solids, fluids, heat and gases and the structure of the atom.
 • Physics 2: Electrical current and charge, potential difference, resistance, capacitance, transistors and amplifiers, electrical fields, gravitational fields, magnetic fields and electromagnetic fields.

bellerbys-college-a-level-april-why-bellerbys-college

ทำไม ม.5 ก็เข้าเรียนได้ แล้วไปตอนจบ ม.6 ไม่ดีกว่าหรือ

หลายท่านอาจแปลกใจว่าทำไมมหาวิทยาลัยรับทั้งนักเรียนที่จบ ม.5 เข้าเรียนได้ เนื่องการเรียน Foundation เป็นการเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยในเครือจักรภพโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษ อนุญาตให้นักเรียน ม.5 ที่มีผลการเรียนดีเข้าเรียนได้ โดยไม่ต้องรอเรียนให้จบ ม.6

ใช้วุฒิอะไรในการสมัครเรียน International Foundation Programme

 • มัธยมศึกษาปีที่ 5
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าวุฒิมัธยมปลาย
 • High School Diploma
 • GED
 • IB
 • IGCSE O-Level

ไม่ต้องการเรียน International Foundation Programme มีกรณียกเว้นไม่ต้องเรียนได้ไหม

มหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของประเทศอังกฤษส่วนใหญ่ จะไม่มีการยกเว้น Foundation เลย ถึงแม้จะจบ ม. 6 ด้วยผลการเรียนยอดเยี่ยม ก็จำเป็นต้องเรียน Foundation จะมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ยินดีรับนักเรียน ม.6 ที่มีผลการเรียนดี เข้าเรียน International Year One (Diploma Programme) ซึ่งจะจำกัดเฉพาะสาขาวิชาทั่วไป เช่น Business และ Engineering ซึ่งเป็นการเรียนปี 1 สอนในมหาวิทยาลัยโดยคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย แต่จะสอนในห้องเรียนพิเศษที่มีนักเรียนไม่เกิน 20 คนและอาจารย์คอยดูแลใกล้ชิด เพื่อปรับความพร้อมก่อนที่จะทำการเทียบโอนเข้าเรียนปี 2 กับนักศึกษาชาวอังกฤษต่อไป

ทั้งนี้สาขาที่เปิดสอนในระดับ International Year One (Diploma Programme) จะอยู่ในวงจำกัด แค่สาย Business และ Engineering เท่านั้น โดยไม่รวมสาขาเฉพาะด้านเช่น Creative Arts, Science, Medicine, Nursing, etc. หากต้องการเรียนสาขาเฉพาะเหล่านี้ นักเรียนสามารถเข้าได้เมื่อจบ Foundation เท่านั้น

เมื่อเรียนจบ Foundation และ เปลี่ยนใจอยากเรียนคณะอื่น หรือเรียนมหาวิทยาลัยอื่นทำได้ไหม

เนื่องจากการเรียน Foundation เป็นการเรียนเจาะจงวิชาเพื่อเรียนสาขาใด สาขาหนึ่งที่ผู้เรียนได้ตัดสินใจแล้ว การเปลี่ยนสายจึงมีข้อจำกัดอยู่แค่ในสาขาที่ใกล้เคียงเท่านั้น หากดูจากตัวอย่างข้างต้น นักเรียนที่จบ Foundation ในสาขา Engineering สามารถเปลี่ยนสายภายในหลักสูตรที่ระบุเช่น เดิมอาจจะวางแผนว่าจะเรียน Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering) แต่เมื่อจบอยากแล้วเปลี่ยนเป็น Computer Systems Engineering ก็สามารถทำได้

หากต้องการเปลี่ยนไปเรียนสาขาที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง นักเรียนต้องเรียน Foundation ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ส่วนการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป ทำได้หากเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยที่ดังกว่าไปสู่มหาวิทยาลัยที่ดังน้อยกว่าแต่จำเป็นต้องเป็นสาขาเดียวกัน

bellerbys-college-foundation-pathway-to-top-tanked-university


EFL UK

CALL BACK Service

ชื่อ *

นามสกุล *

อีเมล์ *

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *

ระดับการศึกษาที่สนใจ *
สาขาวิชาที่สนใจ *

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-129-3134-5 | 097-1400-527 Line ID: @EFLUK
อ่านข้อมูลเรียนต่อปริญญาตรี Click!!
อ่านข้อมูลเรียนต่อปริญญาโท Click!!
EDUCATION FOR LIFE UK ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและยุโรปอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3134-5, 097-1400-527 สมัครเรียน สมัครหอพัก จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานทูตอังกฤษให้ฟรี
Please follow and like us:
error
23/02/2015

0 Responses on หลักสูตร International Foundation Programme คืออะไร"

Leave a Message

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Design © EFLUK. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel