fbpx
Add Line

UK Student Visa การขอวีซ่านักเรียนของสหราชอาณาจักร

***การขอวีซ่านักเรียน หากเอกสารต่างๆ ที่ยื่นเป็นภาษาไทย ต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนยื่นเข้าที่สถานทูตฯ *** 

  1. กรอกใบสมัครวีซ่าที่เจ้าหน้า EFL UK จัดเตรียมไว้ให้ถูกต้องและครบถ้วน
  2. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ในกรณีมีผู้สนับสนุนทางการเงิน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  3. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน)
  4. เอกสารตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย
  5. เอกสารผลการเรียน
  6. ใบรับรองการตรวจวัณโรค
  7. จดหมายรับรองงาน (ถ้ามี)
  8. หลักฐานการชำระค่าประกันสุขภาพ Immigration Health Surcharge สำหรับนักเรียนที่เรียนหลักสูตรเกิน 6 เดือนขึ้นไป
  9. เอกสารหลักฐานการเงิน **ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2018 เป็นต้นไป นักเรียนที่ยื่นวีซ่าแบบ Tier 4 ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารทางการเงิน แต่ในกรณีที่ทางสถานทูตแจ้งขอมา นักเรียนจำเป็นต้องมีโชว์เช่นกัน**
  10. จดหมายรับรองสปอนเซอร์จากผู้สนับสนุนทางการเงิน
  11. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จ่ายผ่านระบบออนไลน์ เป็นจำนวนเงิน USD$453 (จ่ายเป็นสกุลเงินดอลล่าร์) ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2020

สำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่านั้น ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเจ้าหน้าที่วีซ่าของ EFL UK (Tel. : 02-129-3134-5 หรือ 097-1400-527)

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VFS UK)
ที่อยู่ : อาคารเทรนดี้ออฟฟิศ ชั้น 28 สุมขุมวิทซอย 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 (BTS นานา)
เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 น. – 15.00 น.

การนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ทาง EFL UK จะทำการนัดหมายให้นักเรียนที่สมัครผ่าน EFL UK

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกคนต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษในกรุงเทพฯ เพื่อสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป ถ้าท่านปฏิเสธที่จะสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป ทางสถานทูตฯจะไม่รับใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน นักเรียนที่ยื่นวีซ่าแบบ Tier 4 อาจมีการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย


EFL UK

CALL BACK Service

  ชื่อ *

  นามสกุล *

  อีเมล์ *

  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *

  ระดับการศึกษาที่สนใจ *

  สาขาวิชาที่สนใจ *

  Input this CAPTCHA:captcha

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-129-3134-5 | 097-1400-527 Line ID: @EFLUK
  อ่านข้อมูลเรียนต่อปริญญาตรี Click!!
  อ่านข้อมูลเรียนต่อปริญญาโท Click!!
  EDUCATION FOR LIFE UK ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและยุโรปอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3134-5, 097-1400-527 สมัครเรียน สมัครหอพัก จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานทูตอังกฤษให้ฟรี
  12/05/2020
  Design © EFLUK. All rights reserved.

  Setup Menus in Admin Panel