fbpx
Add Line

IELTS for UKVI สำหรับการทำวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2015 ที่ผ่านมา รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครขอวีซ่า โดยได้ลดจำนวนประเภทของการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า และมีการออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการควบคุมการทดสอบ

กล่าวคือสำหรับนักเรียนที่ต้องไปการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและต้องการขอวีซ่าประเภท Tier 4 Visa (หลักสูตรระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรีซึ่งรวมถึงหลักสูตร Foundation และ Pre-Sessional) นักเรียนต้องทำการสอบ IELTS for UKVI: Academic ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมการทดสอบโดยรัฐบาลอังกฤษแล้วเท่านั้น โดยจะต้องสอบที่ IDP หรือ British Council เฉพาะศูนย์กรุงเทพมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2015 เป็นต้นไป

อนึ่ง นักเรียนที่สมัครเรียนต่อปริญญาโทและได้รับ Unconditional Offer Letter สามารถใช้ผลสอบ IELTS Academic แบบเดิมได้ จนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงต่อไป

สำหรับค่าสอบของ IELTS UKVI ปัจจุบันจะอยู่ที่ 7,990 บาท และข้อสอบชุดนี้จะประกอบไปด้วยการทดสอบ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด สำหรับ IDP ผู้สมัครสอบสามารถเลือกวันสอบสัมภาษณ์ (Speaking test) เป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้ สามารถเช็คตารางและสถานที่สอบได้ที่ลิ้งด้านล่าง

ลงทะเบียนสมัครสอบกับ IDPลงทะเบียนสมัครสอบกับ British Council

ผู้สมัครต้องการตรวจสอบว่าตนเองจำเป็นต้องสอบ IELTS for UKVI หรือไม่ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของกองวีซ่า และการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

สำหรับการขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในผู้สนับสนุนที่น่าเชื่อถือสูง (Highly Trusted Sponsor) ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลกับ เจ้าหน้าที่ EFL UK ก่อนที่จะทำการสมัคร เพราะผู้สมัครอาจจะไม่ต้องใช้ผลสอบ IELTS for UKVI ก็ได้ แต่ใช้ Internal Placement Test จากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้เลย

ทำไมต้องสอบ IELTS?

IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก คิดค้นโดย Cambridge English Language Assessment, British Council และ IDP Education โดยส่วนมาก ผู้คนเลือกสอบ IELTS เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของตน เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ (Study Abroad) การย้ายถิ่นที่อยู่ (Immigration) การสมัครงาน (Job) และจุดประสงค์อื่นๆ อีกมากมาย โดยผลของการสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 8,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำ นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศ

IELTS ทดสอบอะไรบ้าง?

IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็น แต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง เช่น

 • ระดับที่ 1 ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะหมายถึงผู้ที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย
 • ระดับที่ 9 ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะหมายถึงผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

รูปแบบของการสอบ

 • Paper-based – การสอบแบบกระดาษดั้งเดิม ในพาร์ท ฟัง อ่าน เขียน และพาร์ทพูดสอบกับเจ้าหน้าที่
 • Computer-based – การสอบกับคอมพิวเตอร์ ในพาร์ท ฟัง อ่าน เขียน และพาร์ทพูดสอบกับเจ้าหน้าที่ปกติ

ข้อดีของการสอบแบบ Computer-based

 • ผลสอบที่รวดเร็ว – ผลสอบจะประกาศภายใน 5-7 วันหลังจากวันสอบ
 • วันสอบที่มากขึ้น – ครอบคลุมทั้งสัปดาห์
 • เลือกเวลาสอบพูดได้ – โดยจะสอบวันเดียวกับทักษะอื่นๆ
 • สมัครสอบในนาทีสุดท้าย – เราจะปิดลงทะเบียน 4 วันก่อนสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งสอบที่เหลือด้วย
 • การสอบพูด – เป็นแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์เหมือนเดิม
 • การสอบฟัง – มีหูฟังส่วนตัวให้ผู้สอบทุกท่าน

รายละเอียดการสอบ

การสอบแบบจะใช้เวลาทั้งสิ้น 1 วันเต็ม โดยในช่วงเช้า ผู้สอบควรจะไปถึงสถานที่สอบก่อน 8.00 น. เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนสอบ จะมีการตรวจเอกสาร พิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูปและอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการสอบ หลังจากนั้น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มสอบการฟัง การอ่าน และการเขียน ตามลำดับ จะเสร็จสิ้นเวลาประมาณ 12.00 น. หลังจากนั้นในช่วงบ่ายตั้งแต่ 13.oo น. เป็นต้นไป จะเป็นการสอบพูด ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้ประเมินที่เป็นเจ้าของภาษา ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ผู้สอบแต่ละคนจะได้รับการแจ้งจาก British Council ว่าต้องมาเข้าสอบช่วงเวลาใด

อย่างไรก็ตาม หากผู้สอบเลือกสอบแบบ Computer-based จะสามารถจองล่วงหน้าได้ว่าต้องการสอบสัมภาษณ์ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย

สถานที่สอบ

 • Paper-based: โรงแรมแลนด์มาร์ค ชั้น 9 รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา
 • Computer-based: จามจุรีสแควร์ ชั้น 24 รถไฟฟ้า MRT สามย่าน

หากท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ EFL UK โทร 097-1400-527 หรือ 02-129-3134-5

[/m

สมัครสอบ IELTS for UKVI ผ่าน EFL UK

เราเป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS ที่ได้รับการรับรองจาก British Council Thailand ท่านสามารถสมัครสอบกับเราได้ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เช็คกับเจ้าหน้าที่ของเราว่าวันสอบที่ท่านต้องการยังมีที่นั่งเหลือพอหรือไม่ โดยทั่วไปท่านควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
 2. เลือกว่าต้องการสอบแบบ Paper-based หรือ Computer-based
 3. ส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารและค่าสอบมาที่ EFL UK หรือเลือกตัดบัตรเครดิตออนไลน์
 4. ภายใน 1 สัปดาห์ ท่านจะได้รับ E-mail จาก British Council เพื่อยืนยันที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบ หากท่านไม่ได้รับ email ยืนยันภายใน 1 สัปดาห์ กรุณาโทรกลับหาเราเพื่อทำการตรวจสอบทันที
 5. เข้าสถานที่สอบ ตามวันเวลาที่สมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
 • เงินค่าสอบ 7,990 บาท
 • ท่านสามารถยื่นใบสมัครตรงได้ที่ออฟฟิศหรือสแกนเอกสารส่งมาที่ info.uk@eduforlife.net

หมายเหตุ ท่านต้องเลือกว่าจะใช้ บัตรประชาชน หรือ Passport ในการสมัครสอบ หากท่านส่งเอกสารใดไปกับใบสมัครแล้ว ต้องนำเอกสารนั้นไปในวันสอบ โดยจะสลับกันไม่ได้ เช่น หากท่านนำส่งสำเนาบัตรประชาชนไปกับใบสมัคร แต่เมื่อถึงวันสอบท่านลืมบัตรประชาชนแต่มี Passport ท่านจะไม่สามารถใช้ Passport แทนบัตรประชาชนเพื่อเข้าสอบได้ การเลื่อนวันสอบหรือยกเลิกการสอบต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 35 ก่อนวันสอบ มิฉะนั้นทาง British Council จะไม่คืนเงินค่าสอบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ British Council กำหนดไว้

หมายเหตุ สำหรับผู้สอบที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องให้ผู้ปกครองเซ็น Consent Form มาให้และเดินทางไป ณ วันสอบด้วย

ผลสอบ

 • ผลสอบสำหรับ Computer-based จะออกเร็วกว่าแบบกระดาษ ใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ โดยท่านสามารถเช็คผลสอบได้จากระบบ Online และผลสอบตัวจริงจะส่งให้ท่านที่บ้าน
 • ผลสอบสำหรับ Paper-based จะออกหลังจากวันสอบ 13 วัน โดยท่านสามารถเช็คผลสอบได้จากระบบ Online และผลสอบตัวจริงจะส่งให้ท่านที่บ้าน

EFL UK

CALL BACK Service

  ชื่อ *

  นามสกุล *

  อีเมล์ *

  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *

  ระดับการศึกษาที่สนใจ *

  สาขาวิชาที่สนใจ *

  Input this CAPTCHA:captcha

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-129-3134-5 | 097-1400-527 Line ID: @EFLUK
  อ่านข้อมูลเรียนต่อปริญญาตรี Click!!
  อ่านข้อมูลเรียนต่อปริญญาโท Click!!
  EDUCATION FOR LIFE UK ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและยุโรปอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-129-3134-5, 097-1400-527 สมัครเรียน สมัครหอพัก จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานทูตอังกฤษให้ฟรี
  20/05/2020
  Design © EFLUK. All rights reserved.

  Setup Menus in Admin Panel