Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

IELTS-Content-Header

 

IELTS for UKVI สำหรับการทำวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2015 ที่ผ่านมา รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครขอวีซ่า โดยได้ลดจำนวนประเภทของการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า และมีการออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการควบคุมการทดสอบ

กล่าวคือ สำหรับนักเรียนที่ต้องไปการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและต้องการขอวีซ่าประเภท Tier 4 Visa (หลักสูตรระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรีซึ่งรวมถึงหลักสูตร Foundation และ Pre-Sessional) นักเรียนต้องทำการสอบ IELTS for UKVI: Academic ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมการทดสอบโดยรัฐบาลอังกฤษแล้วเท่านั้น โดยจะต้องสอบที่ IDP หรือ British Council เฉพาะศูนย์กรุงเทพมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2015 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเรียนที่มีผล IELTS ก่อนหน้านี้ สามารถใช้ยื่นเพื่อสมัครเรียนได้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2015 เท่านั้น

อนึ่ง นักเรียนที่สมัครเรียนต่อปริญญาโท และได้รับ Unconditional Offer Letter สามารถใช้ผลสอบ IELTS แบบเดิมได้ จนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ค่าสอบ 8,800 บาท และข้อสอบชุดนี้จะประกอบไปด้วยการทดสอบ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด สำหรับ IDP ผู้สมัครสอบสามารถเลือกวันสอบสัมภาษณ์ (speaking test) เป็นวันเสาร์ หรืออาทิตย์ได้ ตั้งแต่การสอบรอบ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป (ตารางสอบเพิ่มเติม)

ผู้สมัครต้องการตรวจสอบว่าตนเองจำเป็นต้องสอบ IELTS for UKVI หรือไม่ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของกองวีซ่า และการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

สำหรับการขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในผู้สนับสนุนที่น่าเชื่อถือสูง (Highly Trusted Sponsor) ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลกับ เจ้าหน้าที่ EFL-UK ก่อนที่จะทำการสมัคร เพราะผู้สมัครอาจจะไม่ต้องใช้ผลสอบ IELTS for UKVI ก็ได้ แต่ใช้ Internal Placement Test จากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้เลย

ทำไมต้องสอบ IELTS?

IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนำของโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก คิดค้นโดย Cambridge English Language Assessment, British Council และ IDP Education โดยส่วนมาก ผู้คนเลือกสอบ IELTS เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของตน เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ (Study Abroad) การย้ายถิ่นที่อยู่ (Immigration) การสมัครงาน (Job) และจุดประสงค์อื่นๆ อีกมากมาย โดยผลของการสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 8,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำ นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศ

IELTS ทดสอบอะไรบ้าง?

IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็น แต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่หนึ่งไปจนถึงระดับที่เก้า ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง เช่น

ระดับที่ 1 ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะหมายถึงผู้ที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย

ระดับที่ 9 ผู้เข้ารับการทดสอบที่ได้คะแนนในระดับนี้จะหมายถึงผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

รูปแบบของการทดสอบแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ

  • เพื่อการศึกษาต่อ (ACADEMIC modules) เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือสูงกว่า
  • เพื่อการฝึกอบรม (GENERAL TRAINING modules) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยม การฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับผู้ที่ต้องการวัดระดับความรู้เพื่อศึกษาต่อ และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือ ออสเตรเลีย
สมัครสอบ IELTS ผ่าน EFL UK

เราเป็นตัวแทนรับสมัครสอบ IELTS ที่ได้รับการรับรองจาก British Council Thailand ท่านสามารถสมัครสอบกับเราได้ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เช็คกับเจ้าหน้าที่ของเรา ว่าวันสอบที่ท่านต้องการยังมีที่นั่งเหลือพอหรือไม่ โดยทั่วไปท่านควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ
  2. ส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสาร และค่าสอบมาที่ EFL UK
  3. ภายใน 1 สัปดาห์ ท่านจะได้รับ E-mail จาก British Council เพื่อยืนยันที่นั่งสอบ สถานที่สอบ และเอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบ หากท่านไม่ได้รับ email ยืนยันภายใน 1 สัปดาห์ กรุณาโทรกลับหาเราเพื่อทำการตรวจสอบทันที
  4. เข้าสถานที่สอบ ตามวันเวลาที่สมัคร
ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. กรอกใบสมัครสอบ IELTS
( Click เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครสอบ IELTS)
( Click เพื่อดาวน์โหลดคู่มือลงทะเบียนสอบ IELTS)
( Click เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลสำคัญสำหรับผู้สอบ IELTS)

2. เซ็นชื่อในคู่มือลงทะเบียนสอบหน้าสุดท้าย พร้อมตัดแนบมากับในสมัครสอบ IELTS ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ IELTS 6,900 บาท (ยื่นหลักฐานการโอนเงิน รายละเอียดบัญชีด้านล่าง)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมกับเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. เงินค่าสอบ 6,900 บาท

ท่านสามารถยื่นใบสมัครตรงได้ที่ออฟฟิศ หรือส่งเอกสารในข้อ 1-4 ที่ระบุข้างต้น มาที่

อีเอฟแอล ยูเค
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 31 ห้อง อี
128/338 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
ประเทศไทย

หมายเหตุ ท่านต้องเลือกว่าจะใช้ บัตรประชาชน หรือ Passport ในการสมัครสอบ หากท่านส่งเอกสารใดไปกับใบสมัครแล้ว ต้องนำเอกสารนั้นไปในวันสอบ โดยจะสลับกันไม่ได้ เช่น หากท่านนำส่งสำเนาบัตรประชาชนไปกับใบสมัคร แต่เมื่อถึงวันสอบท่านลืมบัตรประชาชนแต่มี Passport ท่านจะไม่สามารถใช้ Passport แทนบัตรประชาชนเพื่อเข้าสอบได้ การเลื่อนวันสอบหรือยกเลิกการสอบต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 35 ก่อนวันสอบ มิฉะนั้นทาง British Council จะไม่คืนเงินค่าสอบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ British Council กำหนดไว้

***การจ่ายค่าสมัครสอบ IELTS 6,900 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดบัญชีด้านล่าง***

ชื่อบัญชี BC Operations (Thailand)
ชื่อธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 026-110-8216
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
IELTS Test Dates for 2018 >>คลิก<<

ผลสอบ

ผลสอบจะออกหลังจากวันสอบ 13 วัน โดยท่านสามารถเช็คผลสอบได้จากระบบ Online และรับผลตัวจริงได้ด้วยตัวเอง หรือระบุให้ทาง British Council ส่งให้ท่านที่บ้าน ในกรณีเร่งด่วนเราแนะนำให้ท่านรับผลด้วยตัวเอง

รายละเอียดการสอบ

การสอบจะใช้เวลาทั้งสิ้น 1 วันเต็ม โดยในช่วงเช้า ผู้สอบควรจะไปถึงสถานที่สอบก่อน 7.50 น. เพื่อเตรียมตัวลงทะเบียนสอบ จะมีการตรวจเอกสาร พิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูปและอธิบายรายละเอียดและขั้นตอนการสอบ หลังจากนั้น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มสอบการฟัง การอ่าน และการเขียน ตามลำดับ จะเสร็จสิ้นเวลาประมาณ 12.00 น. หลังจากนั้นในช่วงบ่ายตั้งแต่ 13.oo น. เป็นต้นไป จะเป็นการสอบพูด ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับผู้ประเมินที่เป็นเจ้าของภาษา ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ผู้สอบแต่ละคนจะได้รับการแจ้งจาก British Council ว่าต้องมาเข้าสอบช่วงเวลาใด

สถานที่สอบ

โรงแรมแลนด์มาร์ค ชั้น 7 รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา

 

หากท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ EFL UK โทร 097-1400-527 หรือ 02-129-3134-5